Słownik terminów filozoficznych

Abdukcja (ang. abduction, od łac. abducere, abductum ‘odciągać, odwodzić’ ) Abdukcja jest jednym z trzech podstawowych typów rozumowania (oprócz indukcji i dedukcji), które polega na tworzeniu najbardziej prawdopodobnego wyjaśnienia określonego zbioru faktów. Znaczenie tego terminu rozwinął Charles Sanders Peirce, który przypisywał pierwotne użycie wnioskowań abdukcyjnych Arystotelesowi. Peirce stosuje termin abdukcji … Continue reading

Zapiski z błękitnych ruin – Kajetan Młynarski

Kazanie wierzbowego „Kiedy upadło niebo Złomy głazów zaległy równinę ziemi i nic Nie przesłaniało szerokiego błękitu” „nie ma tu nic nadzwyczajnego”                                                                                                                                                                                                                                                                                                          „wędrując w poszukiwaniu nauczycieli, codziennie przechodził obok mistrzów” otwarcie furtki Trzymam w ręce zielone pióro, to nie jest zdanie, to nie jest sąd, to nie jest wrażenie, to pióro … Continue reading

Możliwości estetyki matematycznej a problem dynamiki w estetyce – Mirosław Żelazny

1. Matematyczny i dynamiczny aspekt oceny estetycznej Przedmiotem naszego zainteresowania będzie pytanie: jak i czy w ogóle możliwa jest estetyka jako nauka, która wszystkie cechy przedmiotów empirycznych byłaby w stanie opisywać jako cechy obiektywne? Pojęcie “cech obiektywnych” będziemy tu rozumieli w znaczeniu wywodzącym się z koncepcji Galileusza i upowszechnionym w … Continue reading

Analiza Traktatu logiczno – filozoficznego Ludwiga Wittgensteina

W niniejszym artykule zostaną poddane omówieniu oraz przeanalizowaniu wybrane tezy Traktatu logiczno- filozoficznego Ludwiga Wittgensteina. Szczególna uwaga zostanie poświęcona problematyce własności relacyjnych realizujących się na płaszczyźnie językowej, mających na celu odzwierciedlenie struktury świata, zaprezentowanych w Traktacie w ramach teorii obrazkowej. Przedstawione zostaną pojęcia sensowności, prawdziwości, sprzeczności i fikcyjności zdań w … Continue reading